Lataussäätimet

Uudistuva MPPT säädintekniika asettaa uusia haasteita ja vastuuta.

Olemme siirtymässä uudelle aikakaudelle ja otamme käyttöön  MPPT tekniikkaa jossa jännitetasot ovat korkeita, tämä asettaa asentajalle uusia vaatimuksia ja vastuuta.. Mitkä ovat ns. maalikon oikeudet, velvollisuudet ja vastuut tällä hetkellä, mikä on myyjän vastuu kun puhutaan 12 V ja järjestelmästä jonka maalikko saa asentaa.  Nyt markkinoidaan  tuotetta "tämä säädin kestää jopa 150 V paneelin maksimijännitteen."  Laitteiden sähkötyöt eivät ole vaikeita asentaminen helppoa! Ei hätäää kyllä tästä selvitään, koulusta ja koulutusta ja sieltä kautta kokemusta.

Todellista tietoa MPPT tekniikasta.

Käyttämällä tehokasta  (MPPT) Solar Charge Controller Solar Power Systeemillä saat  noin  35% enemmän tehoa ja  MPPT  Solar  säädin  alentaa investointikustannuksia noin  25% tämän ansiosta se vähentää aurinkopaneelien määrää  järjestelmässä. Tässä lyhyesti perusteita MPPT säätimen valintaan on siis kaksi asiaa tehon lisäys tietyissä olosuhteissa ja kustannustehokkuus investointivaiheessa. Meillä on siis kaksi erittäin merkittävää asiaa energiantuotto voi olla 35 % lisää energiaa mutta miten. On muistettava että nämä tuotot saaavutetaan niin sanotulla aurinkovyöhykkeellä 360 aurinkopäivää joku lupaa jopa 60 % lisätuoton. Rehellisesti sanottuna emme pääse noihin tavoiteisiin kuin poikkeavissa olosuhteissa. Vastaavasti investointikustannusten osalla meillä on mahdollisuus toteuttaa 25 % säästö.

Miten hyöty saavutetaan tai toteutetaan              

Jos käytämme perinteistä 36 cellin paneelia ja 12 V akkujärjestelmää jää todellinen hyöty erittäin pieneksi. Jo pelkkä paneelin pintalämpötila syö saavutetun hyödyn kesäaikaan.  Todellinen hyöty saavutetaan 12 V akkujärjestelmässä 50 cellisellä aurinkopaneelilla 12 V akkujärjestelmässä. Säädin toimii kyllä erittäin hyvällä hyötysuhteella pienillä paneelitehoilla muta se ei mittaa järjestelmän energiatehokkuutta. Paras energiatehokkuus savutetaan jos akkua kuormitetaan jatkuvasti ja syklit ovat suuria jolloin akun jännitetaso käy erittäin alhaisella tasolla. Tällöin käytettävissä on niitä ( A )ampeereja joilla saadaan akun kemiallinen prosessi nopeasti ja tehokkaasti  liikkeelle. Parhaat tulokset savutetaan järjestelmissä joissa energiavarastoa hyödynnetään yön aikana syklinen prosessi nopea toiminen ja käytössä akku joka kestää kovia syklisiä purkauksia. Miten investointikustannuksissa saavutetaan säätöjä: siirrymme käyttämään aurinkopaneelia joita valmistetaan suuressa mittakaavassa hinta edullinen kun käytämme mittarina € / W. Paneelien määrä kappaleina pienempi asennustelineiden määrä pienempi sieltä se kokonaisuus syntyy.

SunSaver MPPT 15 A  / 75 V säädiin käytössä

Järjestelmä jossa akkujännite      12 V                           Järjestelmä jossa akkujännite          24 V

Paneelien maksimiteho            200 Wp                          Paneelien maksimiteho                400 Wp

Paneelin maksimijännite           75 V                             Paneelin maksimijännite                 75 V

Maksimivirta                            15 A                              Maksimivirta                                15 A

SunSaver MPPT 15 A säätimen lähtökohtana on siis akkujärjestelmän jännite jos käytämme 12 V akkujärjestelmää niin paneelin maksimiteho tulee olla alle  200 Wp. tällöin on muistettava tulevaisuus miten järjestelmää laajennetaan jatkossa. Käyttökohteena ovat silloin lähinnä veneet  autot ja vaunut joissa kesällä kuormitusrytmit ovat nopeita..Kun siirrymme käyttämään 24 V akkujärjestelmää on käytettävissä paneeliteho 400 Wp joka mahdollistaa käyttää jo esimerkiksi jääkaappia ja muita lyhytkestoisia laitteita kuten mikroa, pölynimuria tai muita käsityökaluja fööniä, sirkkeliä.

TriStar sarjan MPPT ja PWM säätimet

Nyt olemme kohteissa joissa järjestelmän paneelien nimellitehot liikuvat yli 400 Wp luokkaa ja asennustavasta riippuen jännitetasot 100 - 125 V luokkaa. Siirymme aluelle jossa vaaditaan alalle erikoistunutta ammattihenkilöä. Asennusvaiheessa tulee noudatta maa kohtaisesti  sähköasennus määräyksiä järjestelmä tulee varustaa kytkimillä suojasulakkeilla sekä riittävällä maadoituksella. Nyt alkaa tulla hiki maalikko asentajalle, totta puhuen tulee myös hiki normaalille sähköasentajalle. Suurimmat ongelmat ovat meidän koulutuksessa, paljon puhutaan uusiutuvan energian mahdollisuuksista mutta todelliset valmiudet puuttuvat.

PWM säädintekniikka

Kyseisellä tekniikalla varustetut säätimet toimme markkinoille 90-luvulla, ne ovat käytössä ja myynnissä edelleen. Perussäädin, kun kysessä on ns. 12 tai 24 V järjstelmä,PWM- tekniikka perustuu pulssileveyden säätöön, jossa seurataan akun varaustilaa. Kun akku saavuttaa 80% varaustilan, virran syöttö alenee, mutta jännite kestää vakiona. Lisäksi säätimeen on ohjelmoitu jännitetasot eri akkutyypeille, minkä ansiosta estetään  akkujen ylilatutuminen.

                           

 PWM- tekniikka oli todellinen edistysaskel lataussäätimissä, joissa on toteutettu yhteistyötä akun ja säätimen valmistajien kesken, koska molemmillla oli yhteinen tavoite. Nyt eri rakenteiset akut voidaan ladata ja ylläpitää oikeilla jännite- ja virtaarvoilla, jolloin akun elinkaari kasvaa. Lisäksi säätimestä saa riittävästi informaatiota järjestelmän tilasta. Tärkeää asiakkaan kannalta on muistaa meidän muuttuvat olosuhteet ja vuosivaihtelut, jotta säädin toimii kaikissa olosuhteissa moitteetomasti. SunSaver ja ProStar PWM- tekniikalla toimivat säätimet ovat erittäin kestäviä ja tehokkaita 12 V tai 24 V perusjärjestelmissä. Todellisuudessa niiden tekniset ominaisuudet tulee hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla järjestelmä kohtaisesti.

Tehokkaat järjestelmät vaativat jämerän säätimen      

                                                                  

Aurinkosähköjärjestelmien tehot kasvaa paneelien jännitetasot nousevat joten tarvitaan uutta tekniikkaa käyttöön. TriStar säädin on tällöin todella toimiva kokonaisuus, siinä on kapasiteettia laajennukselle sekä sisältää monia muita eri vaihtoehtoja.  Säädin kohteeseen kun suunnittelet uutta järjestelmää et tule pettymään. Nyt on muistettava kun menemme tämän päivän aurinkosähköjärjestelmiin tulee muistaa riittääkö oma amattitaito kyseiseen tehtävään. On aika muistuttaa myös asiaksturvallisuudesta sekä jälkireklamaatioista.

Lataussäätimen asentaminen

Aiemmin lataussäädin toimi asennuskeskuksena, mutta nykyiset säätimet hoitavat pääsääntöisesti paneelin ja akun välistä energiansiirtoa. Lataussäädin tulee suojata sulakkeilla niin latausjärjestelmän kuin kuormituksenkin osalta. Tämä on ollut melkoinen ongelma, jota on vaikea sisäistää kuluttajalle. Siksi olemme valmistaneet ns. Sunboxia, joka sisältää kyseiset komponentit. Meille on erittäin tärkeää tehokas ja toimiva kokonaisuus. Olemme onnistuneet tässä tavoitetteessa: Järjestelmän tulee toimia moitteetomasti kaikissa olosuhteissa